Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

MFG 565 Takım Tezgahı Mühendisliği 3 SU Kredi
- Metal kesme mekaniğinin temelleri - 2 ve 3 boyutlu kesme modelleri - Talaş oluşumu, sürtünme, sıcaklık ve takım aşınması analizleri - Talaşlı imalatta kesme kuvvetlerinin, yüzey ve boyutsal kalitenin modellenmesi ve benzetimi - Titreşim teorisi ve takım tezgah titreşimleri ve modal analize giriş - Tırlama titreşimleri, süreç sönümleme ve kesme kararlılığı - Tırlamayı bastırma yöntemleri

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Takım Tezgahı Mühendisliği 3
Güz 2019-2020 Takım Tezgahı Mühendisliği 3
Güz 2018-2019 Takım Tezgahı Mühendisliği 3
Güz 2017-2018 Takım Tezgahı Mühendisliği (IE565) 3
Güz 2016-2017 Takım Tezgahı Mühendisliği (IE565) 3
Güz 2015-2016 Takım Tezgahı Mühendisliği (IE565) 3
Güz 2014-2015 Takım Tezgahı Mühendisliği (IE565) 3

Onkosul: __
Yankosul: MFG 565L
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :