Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

ME 68001 ME?de Özel Konular: Gaz ve Buhar Türbinleri 3 SU Kredi
Bu ders gaz ve buhar türbinlerinin tasarım ve çalışmasına yönelik pratik uygulamaları öğretmeyi hedeflemektedir. Şu konular işlenecektir: gaz ve buhar türbinlerinin genel çalışma prensipleri; gaz türbinlerinin tarihsel gelişimleri teknoloji evrimleri; gaz ve buhar türbinlerinin ana modülleri; değişik türbin tipleri ve konfigürasyonları, basit ve kombine çevirim, termik santraller; endüstriyel jeneratörler; motor tipleri ve uygulamaya göre değişkenlikler; itki ve kaldırma; performans ve ömre etki eden önemli faktörler; emisyon ve etki eden ana faktörler; güç artırımı yöntemleri; türbin malzemeleri ve tarihsel gelişimleri; ateşleme sıcaklığı ve gelişmiş malzeme ve soğutma teknikleri; yanma odası ve yanma/ akustik problemleri; acil duruş şartları ve türbin üzerindeki etkileri; türbinlerde performans düşünün ana nedenleri ve önleme yöntemleri; sızdırmazlık sistemleri ve türbin/motor performansına etkileri; çalışma modları ve türbin ömrü üzerine etkileri; enerji piyasasının işleyişi; piyasa ihtiyaçlarına göre türbin ve kombinasyonları seçimi ve çalıştırma stratejileri geliştirilmesi.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :