Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

ME 514 Dinamik Sistemlerin Modellenmesi 3 SU Kredi
Bu ders, fiziksel sistemlerin modellenmesi konusunda temel kavram ve yöntemleri içermektedir. Ders tamamlandığında öğrenciler birden fazla enerji kümesi içeren fiziksel sistemlerin matematiksel modellenmesini öğrenecek, benzetime uygun bu modelleri performans değerlendirme, duyarlılık analizi, kontrol sistem tasarımı gibi alanlarda kullanabileceklerdir. Ders kapsamında mekanik sistemler, akışkanlar ve elektrik devreleri gibi farklı alanlara ait sistemlerin bütünlük içinde soyutlandığı yöntemler üzerinde durulacak ve bu yöntemler içinde özellikle Bond Graph teknikleri vurgulanacaktır. Dağılmış parametreli sistemler ve değişken yapılı sistemler de ders kapsamında tanıtılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :