Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

ME 508 Topoloji Optimizasyon Yöntemine Dayalı Tasarım 3 SU Kredi
Bu ders yapısal optimizasyon problemlerinin çözümünde kullanılan sayısal yöntemlerin teorik ve pratik yönlerini ele almaktadır. Dersin temel içeriği ayrık ve sürekli topoloji optimizasyon problemlerinin çözümüne yönelik sonlu elemanlar yöntemleri ile matematiksel programlama yaklaşımlarının temellerini kapsamaktadır. Uygulama alanları yük taşıyan hafif yapıların tasarımı, esnek mekanizmalar, ısı transferi ve enerji depolama sistemleridir. Dersin içeriği hem farklı mühendislik sistemlerin hem de malzemenin tasarımına uygundur.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Topoloji Optimizasyon Yöntemine Dayalı Tasarım 3
Güz 2019-2020 Topoloji Optimizasyon Yöntemine Dayalı Tasarım 3
Güz 2018-2019 Topoloji Optimizasyon Yöntemine Dayalı Tasarım 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :