Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

MATH 58005 MATH?de Özel Konular: Dalga Teorisi 3 SU Kredi
Dalga oluşumu; dalga modelleri için korunum denklemleri; problemlerin sınıflandırılması, doğrusal ve doğrusal olmayan denklemler; hiperbolik dalgalar ve niteliksel özellikleri; dispersif dalgalar ve niteliksel özellikleri; su dalgaları, doğrusal ve doğrusal olmayan teori.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 MATH?de Özel Konular: Dalga Teorisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :