Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

MATH 58003 MATH?da Özel Konular: Tamsayı Parçalanışları ve q-serileri. 3 SU Kredi
Tamsayı parçalanışları, q-serileri; elemanter özdeşlikler (q-binom teoremi, Heine dönüşümü, Jacobi'nin üçlü çarım özdeşliği, Ramanujan'ın 1-psi-1 dönüşümü) ve yan sonuçları; parçalanış üreteç fonksiyonları olarak q-serileri; parçalanış fonksiyonları için Ramanujan denklikleri, Rogers-Ramanujan genelleştirmeleri.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 MATH?da Özel Konular: Tamsayı Parçalanışları ve q-serileri. 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :