Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

MATH 58002 MATH?de Özel Konular: Homolojik Cebire Giriş 3 SU Kredi
1) Ulamlar (kategoriler) ve izleçler 2) Modüller 3) Modüllerin gerey (tensör) çarpımları 4) İzdüşey, İçey, Düz modüller 5) Yerelleştirme 6) Homoloji 7) Tor ve Ext 8) Homoloji ve Halkalar

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 MATH?de Özel Konular: Homolojik Cebire Giriş 3
Bahar 2018-2019 MATH?de Özel Konular: Homolojik Cebire Giriş 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :