Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

MATH 561 Cebirsel Kombinatorik 3 SU Kredi
Grup temsilleri, simetrik grubun temsilleri, kombinatorik algoritmalar, simetrik fonksiyonlar, tamsayı parçalanışları, Young tabloları, düzlem parçalanışları ve diğer sayma problemlerine uygulamalar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Cebirsel Kombinatorik 3
Güz 2012-2013 Cebirsel Kombinatorik 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :