Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

MAT 570 Seramik Üretim Teknikleri 3 SU Kredi
Yüzeyler ve yüzey aktif kuvvetler, seramiklerin gerek sıvı fazda gerekse katı halde gerçekleşen üretimlerinde kritik bir rol oynarlar. Ders, konuya yüzeylerin termodinamiği ile girişten sonra, genel seramik üretim tekniklerini tanıtacak. Bu teknikler arasında endüstride sıkça kullanılan baskı ve ekstrüt, çeşitli sıvama metodları, seramiklerin ateşlenmesi ve sinterlenmesi işlenecek. Sinterleme sırasında, katkı malzemelerinin, sıcaklığın ve fırın atmosferinin anayapının oluşmasına olan etkileri tartışılacak. Dersin ikinci yarısı, genel ve yeni toz üretme tekniklerini kapsayacak. Son kısımda ise gerek toz gerekse sinterlenmiş seramik anayapılarının incelenmesi ve karakterizasyonu anlatılacak.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :