Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

MAT 525 İleri Malzeme Karakterizasyonu 4 SU Kredi
Teorik bilgiler ve laboratuar çalışmasından oluşan bu ders Malzeme Karakterizasyonunu detaylandırarak daha geniş bir çerçevede tamamlar. İçerdiği konular: malzemelerin mekanik özelliklerine genel bakış; X- ışını kırınımı ve elektron mikroskobu; katı hal nükleer manyatik rezonans spektroskopisi; gerilim ve sertlik ölçümleri ; statik ve dinamik damla şekli (temas açısı) ölçümleri.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2011-2012 İleri Malzeme Karakterizasyonu 4

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :