Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

MAT 524 Sentez 3 SU Kredi
Bu uygulamalı derste kimyasal bağların kökeni,bağ yapılarının anlaşılması için kullanılan değişik modeller, organik ve anorganik tepkimelerde gerçekleşen mekanizmalarının anlaşılması vurgulanacaktır. Gereken en temel bilgilerin edinilmesinin yanısıra, bu derse kayıt olanlar bileşik ve malzemelerin tasarlanması ve sentezleme bilgisini edinecektir. Gerekli sentez bilgileri verilecek ve bunu iki haftada bir konuyla ilgili ödevler izleyecektir. Öğrenciler pratik yaklaşımlar, problem çözme yeteneği, and hipotetik durumlara bakış açısı kazanmaları için teşvik edilecektir. Pratik yaklaşımların dışında bilimsel yöntemler ve deney tasarlama kavramları dersin ana konusunu olucaktır. En önemlisi dersi alanlar akademik raştırmalarında uygulayabileceği pratik bilgiler edinecektir: Güvenlik tavsiyeleri, aletlerin ve tuzakların uygun bir sekilde kullanılması; organometalik sentez; sulu ortamda sentez; enzimatik sentez; çözücüsüz sentez; sol-gel tekniğiyle anorganik sentez; temel bilgiler ve püf noktaları.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Sentez 3
Güz 2014-2015 Sentez 3
Güz 2013-2014 Sentez 3
Güz 2012-2013 Sentez 3
Güz 2005-2006 Sentez 3

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :