Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

IE 555 Tedarik Zincirlerinde Koordinasyon 3 SU Kredi
Bu ders tedarik zincirlerinin kuramsal modellerini oluşturma ve analiz etme üzerinedir. Tedarik zincirlerinde merkezi olmayan karar verme yapısına bağlı verimsizliler incelenecektir. Çeşitli kontrat tiplerinin tedarik zinciri üyelerinin eylemlerini koordine ederek bu verimsizlikleri nasıl azaltabileceği çalışılacaktır. Bu amaçla, stok teorisine ek olarak ekonomi biliminden oyun teorisi ve kontrat teorisi metotları kullanılacaktır. Derslere ek olarak araştırma makaleleri de tartışılacaktır. Dersin hedef kitlesi, tedarik zinciri yönetimi üzerine teorik araştırma yapmayı düşünen mastır/doktora öğrencileridir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2009-2010 Tedarik Zincirlerinde Koordinasyon 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :