Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

HIST 791 Literatür Taraması: 1918'den Günümüze Yakın Dönem Türkiye Tarihi. 3 SU Kredi
Belirli bir alan veya döneme ilişkin ikincil literatürün ileri düzeyde ve sıkı bir şekilde gözden geçirilmesi suretiyle, özellikle doktora öğrencilerinin bir ana ve iki ikincil dalda yeterlik sınavlarına hazırlanmasını amaçlayan onbir dersten biri. Diğer öğrenciler tarafından da, belirli bir alana yönelik yoğun ve güdümlü bir okuma dersi olarak alınabilir. Bu dersi alacak öğrenciler, (a) bilfiil okudukları kitap ve makaleleri içeren komple bir bibliyografya hazırlayıp sunmak; (b) dersin genel kapsamına giren herhangi bir alt-konuda açılabilecek bir lisans Tarih dersi için iyi düşünülmüş bir plan ve okuma listesi hazırlayıp sunmakla yükümlüdürler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2012-2013 Literatür Taraması: 1918'den Günümüze Yakın Dönem Türkiye Tarihi. 3
Güz 2010-2011 Literatür Taraması: 1918'den Günümüze Yakın Dönem Türkiye Tarihi. 3
Bahar 2009-2010 Literatür Taraması: 1918'den Günümüze Yakın Dönem Türkiye Tarihi. 3
Bahar 2007-2008 Literatür Taraması: 1918'den Günümüze Yakın Dönem Türkiye Tarihi. 3
Güz 2004-2005 Literatür Taraması: 1918'den Günümüze Yakın Dönem Türkiye Tarihi. 3
Bahar 2001-2002 Literatür Taraması: 1918'den Günümüze Yakın Dönem Türkiye Tarihi. 3
Güz 2000-2001   3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :