Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

HIST 689 Ulusal Bellek Üzerine Özel Okumalar I: Değişik Türleriyle Erken Dönem Türk Milliyetçiliği 3 SU Kredi
19. yüzyıla özgü Osmanlı kimliği ya da Müslüman yurtseverliği varyantlarından, uzun ve sancılı 1908-22 krizi boyunca, karmaşık biçimlerde Turk milliyetçiliğine geçiş. Yaslanılabilecek bir geçmiş arayışı : çağdaş travmaların, efsanevi tarihçeler icadı yoluyla telafisine dönük mekanizmalar. Alternatif "altın çağ"lar, muhayyel akrabalıklar, bunlara denk düşen kültürel değer sistemleri. Dönemin ilk ders kitapları; popüler tarih denemeleri; Orta Asya kökenlilik tasavvuru; ırk sorunları; Yusuf Akcura ve Fuad Köprülü'nün kurguladığı evrimsel devamlılık öyküsü; Osmanlı- merkezli emperyal söylemin üzerine, ulusal bir söylemin yamanması; Kemalizmin erken döneminde Türk milliyetçiliğinin yeniden tanımlanması; Türk Tarih Tezinin amaç ve kısıtları. Önemli ölçüde birincil kaynaklara dayalı, yaklaşık 30 sayfalık ciddi bir araştırma çalışmasının yazılı olarak sunulması özel koşuluyla, bir Tarih araştırma semineri olarak alınabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2014-2015 Ulusal Bellek Üzerine Özel Okumalar I: Değişik Türleriyle Erken Dönem Türk Milliyetçiliği 3
Güz 2012-2013 Ulusal Bellek Üzerine Özel Okumalar I: Değişik Türleriyle Erken Dönem Türk Milliyetçiliği 3
Güz 2011-2012 Ulusal Bellek Üzerine Özel Okumalar I: Değişik Türleriyle Erken Dönem Türk Milliyetçiliği 3
Güz 2009-2010 Ulusal Bellek Üzerine Özel Okumalar I: Değişik Türleriyle Erken Dönem Türk Milliyetçiliği 3
Bahar 2008-2009 Ulusal Bellek Metinleri ve Kurguları I: Değişik Türleriyle Erken Dönem Türk Milliyetçiliği 3
Bahar 2005-2006 Ulusal Bellek Metinleri ve Kurguları I: Değişik Türleriyle Erken Dönem Türk Milliyetçiliği: 3
Güz 2003-2004 Ulusal Bellek Metinleri ve Kurguları I: Değişik Türleriyle Erken Dönem Türk Milliyetçiliği: 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :