Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

HIST 671 İstanbul'un Oluşumu 3 SU Kredi
Görsel malzemeleri yazılı kaynaklarla birleştiren bir araştırma semineri. Öğrencilerin üzerinde yoğunlaşmak isteyebilecekleri dönem ve konular : (1) Kentin Bizans geçmişi; bir kentin vücut bulmasında ritlerin ve anıtların rolü. (2) İstanbul'un içi ve civarında erken dönem Osmanlı toprak tasarrufu : tahrirler ve hanedan vakıfları; kanun ve kanon. (3) Osmanlı İmparatorluğu'nda kendine has bir "yerel kültür" olarak İstanbul. (4) Bir sosyal huzursuzluk odağı olarak İstanbul. Geç dönemlerin Osmanlı İstanbulu : değişen topoğrafyası, çeşitlenen beğenileri ve kimlikleri (ya da : yerel bir kültürün içinde alt-yerelliklerin oluşması). (6) Cumhuriyet İstanbulu : bir kentin sonu. Farklı veri ve kaynak tiplerini bileştiren, yaklaşık 30 sayfalık ciddi bir araştırma çalışması, değerlendirmenin temelini oluşturur. Bu koşulla, Tarih lisansüstü programlarına özgü 600-kodlu araştırma seminerleri yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir. TLL 501-502 veya eşdeğerleri aracılığıyla Osmanlıcaya yeterli hakimiyet koşulu ve dersin öğretim üyesinin onayıyla alınabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 İstanbul'un Oluşumu 3
Güz 2014-2015 İstanbul'un Oluşumu 3
Güz 2006-2007 İstanbul'un Oluşumu: 3
Bahar 2003-2004 İstanbul'un Oluşumu: 3
Bahar 2001-2002 İstanbul'un Oluşumu: 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :