Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

HIST 638 Popüler ve Uygulamalı Tarih Araştırmaları VIII : Çatışma Süreçlerine İlişkin Sorunlar II 3 SU Kredi
İmparatorluğun Dağılması ve Milliyetçi Edebiyat, popüler dergiler ve çizgi romanların yanısıra, doğrudan doğruya tarih öğretimine yönelik malzemelerden de hareketle, kitlesel tarih bilincini meydana getiren unsurları inceleme ve çözümlemeye yönelik bir karşılaştırmalı ve uygulamalı atölyeler dizisinin sekizinci halkası. Sadece Türkiye değil, bütün Güneydoğu Avrupa kapsamında, ders kitapları ve/ya öğrenci ve öğretmenlere yönelik tematik dosyalar dahil çeşitli alternatif öğretim malzemelerinin tanımlanması ve üretilmesi olanaklarının araştırılabileceği bir mekân yaratmayı amaçlar. Daha somut olarak HIST 638, Osmanlı İmparatorluğunun uzun cançekişme sürecinde başgösteren milliyetçi çatışmalar hakkında tarih öğretiminde mevcut anlatımların eleştirel biçimde gözden geçirilmesine hasredilmiştir. Önemli not : Bu serideki diğer derslerden farklı olarak, HIST 638 (ve önkoşulu olan HIST 637) Sabancı Üniversitesi Tarih master ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler açısından, almakla yükümlü oldukları 600-kodlu araştırma seminerlerine saydırılabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: HIST 637 - Yüksek Lisans - En Az D
veya HIST 637 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :