Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

HIST 587 Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu?nda Ön-Faşizm 3 SU Kredi
Milliyetçilik çalışmaları ile Faşizm ve Nazizm tarihinin örtüşme noktasında yer alan bu ders, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarının ön-faşizm oluşumunu önce Avrupa?daki çıkış noktası bağlamında, (ırkçılık, anti-semitizm, Sosyal Darwinizm, radikal modernizm, devlet ve otorite fetişizmi, nihilizm, mistisizm, ölüm tutkusu ve lider ilkesi gibi) çeşitli damarlarıyla; ardından, geç dönem Osmanlı İmparatorluğu?ndaki Türkçülük ve İttihatçılık akımlarının bağrındaki uzantılarıyla birlikte, ikincil literatürün yanı sıra (İkinci Meşrutiyet döneminin en önemli dergileri gibi) bazı birincil kaynaklara da girerek incelemeyi amaçlamaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2012-2013 Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu?nda Ön-Faşizm 3
Yaz 2011-2012 Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu?nda Ön-Faşizm 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :