Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

HIST 576 Geç Osmanlı ve Modern Türkiye Siyaset ve Edebiyatı 3 SU Kredi
Bu ders geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türk siyaset ve edebiyatının etkileşimine odaklanır. Belirli bir siyasi pozisyonu öneren metinler tartışılarak siyasi akımların edebiyat üzerindeki etkisi ve edebiyatın bu akımlara katkısı ele alınır. Derste öğrencilere edebiyat, siyaset ve tarihe yönelik bütüncül bir bakış açısı kazandırılması ve ele alınan eserlerde idealize edilen siyasal ve toplumsal düzenlerin kavranması hedeflenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2019-2020 Geç Osmanlı ve Modern Türkiye Siyaset ve Edebiyatı 3
Bahar 2019-2020 Geç Osmanlı ve Modern Türkiye Siyaset ve Edebiyatı 3
Bahar 2018-2019 Geç Osmanlı ve Modern Türkiye Siyaset ve Edebiyatı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :