Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

HIST 564 Osmanlı İmparatorluğu'nda Ayaklanma ve Muhalefet 3 SU Kredi
Bu derste bazı seçilmiş ayaklanmalar ve toplumsal hareketlilik ve muhalefet dönemler incelenecektir. Erken Modern dönemde Avrasya'da ortaya çıkan ayaklanmalarla ilgili ana teorik yaklaşımlar tanıtılarak bunların Osmanlı İmparatorluğu için ne denli geçerli olduğu sorgulanacaktır. Kapsanacak konular arasında devlet oluşumu ve sosyo-ekonomik değişimin dinamikleri, muhalefetin dili, ve köy ve kent ayaklanmalarında örgütlenme, gündem ve özne soruları yer almaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :