Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

HIST 556 Balkanlar ve Osmanlı İmparatorluğu 3 SU Kredi
Osmanlı beyliğinin ilk dönemlerini, fetih yöntemlerini ve Balkanlara dönük yayılma örüntülerini, rakip savaşçılık ve önderlik iddialarını, rekabet, işbirliği ve özümseme süreçlerini, daha geç dönemlerin kronikçilerince bu tarihçenin yeniden kurgulanış tarzlarını içeren bir girişin ardından, ders esas olarak şu konular üzerinde yoğunlaşacaktır : politik, toplumsal ve kültürel etkileşimler; kırda ve kentte kâh eklemlenme, kâh budama süreçleri; "Osmanlı düzeni"nin, Osmanlı öncesi sosyal formasyonların ve toprak toprak tasarruf sistemlerinin bir alaşımı olarak vücut buluşu; kimin ne verdiği, ne aldığı; neyin Osmanlıya, neyin Balkanlara özgü olduğu; alternatif ifade biçimleri olarak "Osmanlı egemenliğindeki Balkanlar"dan, "Balkan mekânında Osmanlı imparatorluğu"ndan, "Osmanlı döneminde Balkan diyarları"ndan söz etmenin sorunları.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2000-2001 Balkanlar ve Osmanlı İmparatorluğu: 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :