Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

HIST 538 İkinci Dünya Savaşından Bu Yana Orta Doğu'nun Ekonomik Tarihi 3 SU Kredi
İkinci Dünya Savaşından günümüze kadar olan dönemde, Orta Doğu'daki ekonomik büyüme ve dönüşüm süreçlerine toplu, eleştirel bir bakış. İncelenecek ülkeler arasında, Mısır, Suriye, Lübnan, Ürdün, Irak, Arap Yarımadası'ndaki Arap devletleri, İran ve Türkiye yer alıyor.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2008-2009 İkinci Dünya Savaşından Bu Yana Orta Doğu'nun Ekonomik Tarihi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :