Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

HIST 527 Avrupa Vatandaşlık Tarihi 3 SU Kredi
Bugün vatandaşlık, birey-öznenin modern (ulusal) siyasi topluluklardaki hâkim varoluş şeklini oluşturuyor. Modernite koşullarında vatandaşlığın nasıl güçlü bir kimlik inşası, aidiyet ve dışlama mekanizması rolü oynadığını kavramamıza yarayacak önemli perspektiflerden biri de Tarih'ten geliyor. Bu dersin esas amacı, vatandaşlığın felsefi, kurumsal ve sosyolojik temelleri ile, İtalyan Rönesansı'nın başlarında yeniden formüle edilmelerinden itibaren bu ilkelerin zaman içinde nasıl değişime uğradığına ilişkin eleştirel bir kavrayışın kaynaklarını sunmaktır. Dersin bir diğer hedefi ise, Avrupa tarihine vatandaşlık inşası açısından yaklaşmak olarak tarif edilebilir. Bu tarihe vatandaşlık perspektifinden bakmak, liberalizmden refah devletinin yükselişine kadar uzanan toplumsal hareketlere ilişkin, alışılmış Sosyal Tarih yorumlarından hayli farklı yönsemeleri de beraberinde getirebilir. Derste, Cumhuriyetçi diye bilinen geleneğin önemli şahsiyetlerinde seçme okumalar ile, Avrupa ülkelerinde 19. yüzyıldan günümüze kadar uzanan vatandaşlığın içerilmesi ve hakların(ın) tanımlanması süreçlerinin çözümlenmesine çalışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2005-2006 Avrupa Vatandaşlık Tarihi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :