Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

HIST 513 Tarihsel Düşünce Okumaları 3 SU Kredi
HIST 511-512'de fazla girilmeyen, örneğin (a) İlkçağ Yunan ve Roma tarihçileri; (b) Ortaçağ Avrupa ve Osmanlı kronikçi ya da vakanüvisleri; (c) Rönesans ve Aydınlanma tarihçileri; (d) 18.-19. yüzyıllarda eski eser koleksiyonculuğundan başlayıp dilbilimden geçerek gerçek tarihçiliğe açılan sürecin ayrıntıları; (e) 19. yüzyıl başlarında yeni "bilimsel tarih" çiliğin sistematizasyonu; ve (f) 19. yüzyıl boyunca Tarih disiplininin evrimine daha yakından bakış gibi konularda, daha yoğun ve derin okumalar. Özellikle Historiyografi üzerinde yoğunlaşmak isteyen Tarih öğrencileriyle, siyasi düşünceler tarihine ya da entellektüel tarihe ilgi duyan Sosyal Bilimler öğrencilerine tavsiye olunur.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :