Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

HIST 512 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler II 3 SU Kredi
Doktora öğrencileri için zorunlu HIST 511-512 (Historiyografi) dizisinin ikinci sömestiri, 20. yüzyıl tarihçilerinin büyük eserlerinin "kapaktan kapağa" okunması yaklaşımını, önce Yeniçağ ve sonra Yakınçağ literatürüne taşır. Tarihçiler bir kere daha tek tek, birey olarak ele alınır; ekol ve akımlar ise, ayırdedici yaklaşımlarını içselleştirmiş tarihçiler aracılığıyla örneklenir. İkinci sömestirde ele alınacak tarihçiler, Febvre, Braudel, Le Roy Ladurie, Christopher Hill, Keith Thomas, E. P. Thompson, Charles Tilly, Simon Schama ve Carlo Ginzburg'dan, Hobsbawm, Blackbourn, Landes, Eugen Weber, Peter Gay ya da François Furet'ye uzanabilir. "Feodalizmden kapitalizme geçiş" sempozyumu ve Brenner atrafında dönen uzantısı, ya da "askeri devrim ve modern devletin doğuşu" gibi önemli tartışmalar, özel dosya veya ekler biçiminde ele alınır. Dersin son çeyreği, günümüzde alabildiğine çeşitlenen perspektif ve yaklaşımların -- örneğin mikro- tarihin; kültürel tarihin; mentalite tarihçiliğinin; kronolojik öykülendirmenin yeniden canlanmasının; devletin tekrar bir ilgi odağı haline gelmesinin; "tarihsel gerçek" ve "mitos", ya da tarih ile edebiyat arasındaki ilişki sorunsalında alınan modernist ve post-modernist tavırların -- gözden geçirilmesine ayrılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler II 3
Bahar 2017-2018 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler II 3
Bahar 2015-2016 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler II 3
Bahar 2013-2014 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler II 3
Bahar 2012-2013 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler II 3
Bahar 2010-2011 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler II 3
Bahar 2008-2009 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler II 3
Bahar 2007-2008 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler II 3
Bahar 2004-2005 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler II: 3
Bahar 2001-2002 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler II: 3
Bahar 1999-2000   3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :