Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

HIST 503 Avrupa'nın Oluşum ve İnşa Süreçleri 3 SU Kredi
"Oluşum"veya "formasyon" nesnel bir kategori, "inşa" (her ne kadar karmaşık ve dolayımlı bir biçimde objektif süreçlerle ilişkilendirilebilse de) daha çok bir öznel algılama sorunudur. Bu ders çerçevesinde, Avrupa'nın her iki boyutunu -- hem gerçek bir tarih olarak Avrupa'yı, hem de bir öz-bilinç, bir dizi ötekileştirme operasyonunun diyalektik ürünü olan bir kimlik niteliğiyle Avrupa'yı irdelemek üzere yola çıkıyor. Bu realite ve idealite'nin nasıl yekdiğerini etkileyip şekillendire geldiği, dersin önemli sorunsalları arasında. İlk dört veya beş haftada, bir dizi nüfus, dil ve din hareketinin, kıtanın insanî topoğrafyasına nasıl yansıdığı üzerinde durulacak. Dersin ana gövdesi ise Avrupa ile Avrupalılığın birbirine dolanmış biçimde ortaya çıkışı ve derinleşmesi sürecine eğilecek. Bu açıdan işin başlangıcı, Erken Modernitenin (veya Yeniçağın) şafağında Avrupa'nın yeryüzünün diğer bölgeleri üzerinde yükselmeye başlarken aynı zamanda Avrupa olarak vücut bulmasına dayanıyor. Bunu izleyen birikim ve dönüşümler arasında ise, Fransız ve sanayi devrimleri; milliyetçilik, ırkçılık, Avrupa-merkezcilik ve Oryantalizm; 1875-1914 arasının yeni emperyalizmi, 20. yüzyılda patlak veren iki dünya savaşı, totalitarizm ve sömürgelerin bağımsızlaşması tecrübeleri; nihayet, iki kutuplu Soğuk Savaş ortamından (küreselleşme, tek bir süper-devletin öne çıkması, aynı zamanda dünya ölçüsünde keskinleşen zengin-yoksul çelişmelerinin mevcut sosyal refah politikalarını zorlaması ile belirlenen) yeni bir tarihsel çağın eşiğine, AB'nin değişen rolü ve konumu, önemli yer tutuyor.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Avrupa'nın Oluşum ve İnşa Süreçleri 3
Bahar 2012-2013 Avrupa'nın Oluşum ve İnşa Süreçleri 3
Bahar 2011-2012 Avrupa'nın Oluşum ve İnşa Süreçleri 3
Bahar 2010-2011 Avrupa'nın Oluşum ve İnşa Süreçleri 3
Güz 2009-2010 Avrupa'nın Oluşum ve İnşa Süreçleri 3
Güz 2008-2009 Avrupa'nın Oluşum ve İnşa Süreçleri 3
Güz 2007-2008 Avrupa'nın Oluşum ve İnşa Süreçleri 3
Güz 2006-2007 Avrupa'nın Oluşum ve İnşa Süreçleri 3
Bahar 2005-2006 Avrupa'nın Oluşum ve İnşa Süreçleri 3
Güz 2004-2005 Avrupa'nın Oluşum ve İnşa Süreçleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :