Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

GEN 605 Cinsiyet ve Cinsellik Kuramları 3 SU Kredi
Beden, cinsiyet ve cinselliğin muhtelif algılanma, yorumlanma ve tartışılma biçimlerine toplumsal ve kültürel bakışlar; Kuram oluşturma, toplumsal hareketler ve aktivizm boyutları; Erkekler ve erkeklikler, cinsel azınlıklar, ve cinsiyetin yapıbozumuna dair tartışmalar; Cinsiyete tabi ve cinsellikle alakalı kültürlere yönelik mukayeseli etnografik araştırmalar

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Cinsiyet ve Cinsellik Kuramları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :