Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

ES 504 Enerji Politikaları 3 SU Kredi
Enerji günümüzde bireysel ve toplumsal yaşamı her alanda önemli ölçüde etkilemektedir. Ekonomik büyüme sonucu artan enerji ihtiyacı, gerek gelişmekte olan ülkeler gerekse gelişmiş ülkelerde enerji güvenliğini ön plana çıkartmaktadır. Öte yandan, enerji üreten ülkeler ihraç pazarlarını korumak için enerji talep güvenliğine odaklanmaktadırlar. Enerji jeopolitikası kavramından yola çıkarak bu ders enerji pazarlarındaki gelişmelerin siyasal, ekonomik ve stratejik yönleri üzerinde odaklanır, ayrıca enerji ve çevre arasındaki ilişki ve alternatif enerji kaynakları konularını da AB enerji politikaları ve Türkiye piyasası bağlamında irdeler

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Enerji Politikaları 3
Bahar 2019-2020 Enerji Politikaları 3
Bahar 2018-2019 Enerji Politikaları 3
Bahar 2017-2018 Enerji Politikaları 3
Bahar 2016-2017 Enerji Politikaları 3
Bahar 2015-2016 Enerji Politikaları 3
Bahar 2014-2015 Enerji Politikaları 3
Bahar 2013-2014 Enerji Politikaları 3
Güz 2012-2013 Enerji Politikaları 3
Bahar 2011-2012 Enerji Politikaları 3
Bahar 2010-2011 Enerji Politikaları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :