Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

ENS 505 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3 SU Kredi
Bu dersin temel amacı istatistik teorisinin yapı taşlarını gözden geçirmek ve uygulamalı istatistik yöntemlerini ele almaktır. Özellikle teorinin uygulamaları üzerinde durularak istatiksel yöntemlerin gelişimi incelenecektir. Derste ayrıca Mühendislik ve yönetim konularında pratik uygulamalar işlenecektir. Öğrencilere hesaplamaya dayalı ödevler verilerek, hem konuları anlamaları, hem de uygulamaları sağlanacaktır. Bilgisayar destekli veri analizi; istatistik temel konuları ve ilgili dağılımlar; deney tasarımı ve varyans analizi; regresyon ve korelasyon analizi; durağan zaman serileri yöntemleri; sınıflandırma için doğrusal yöntemler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Bahar 2019-2020 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Bahar 2018-2019 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Güz 2015-2016 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Güz 2014-2015 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Güz 2012-2013 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Güz 2011-2012 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Güz 2010-2011 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Güz 2009-2010 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Güz 2008-2009 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Güz 2007-2008 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Güz 2006-2007 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :