Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

EE 651 Yayılı Spektrum Sistemleri 3 SU Kredi
Modern hücre (göze) ileşitim uygulamalarında kullanılan yayılı spektrum teknikleri. RAKE alıcı prensipleri; saçılma ve gerçekleştirme, PN-sıralarının izlenmesi; güç denetimi, yakın/uzak etkiler ve en iyi performans. Kapasite analizi; çok-kullanıcı deteksiyonu ve a priori sinyal alışı.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :