Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

EE 629 Geometrik Modelleme 3 SU Kredi
Bu dersin amacı bilgisayar destekli geometrik tasarım (CAGD), grafik ve robotikte kullanılan kompleks modelleri geometrik olarak sentezlemektir. İçerdiği konular: Eğriler ve ve yüzeylerin parametrik ve kapalı gösterimleri, Hermit, Bezier ve spline eğrileri ve yüzeyleri, üçgenleştirme, katılar ve geometrik sentez.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2010-2011 Geometrik Modelleme 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :