Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

EE 572 Hareketin Simulasyonu ve Animasyonu 3 SU Kredi
Bu dersin konusu üç boyutlu cisimlerin hareketinin ve deformasyonunun simulasyonu ve bu animasyonudur. Dersin amacı lisansüstü ve ileri lisans düzeyindeki öğrencilere simulasyon ve animasyon için gerekli etkin nümerik algoritma ve yöntemleri tanıtmaktır. Dersin içeriğindeki konuların listesi şöyledir: Sayısal integral alma, ricit cisimlerin hareket ve deformasyon denklemleri, sınırlanmış dinamik ve çarpışma, kontakt, elastisitenin temel denklemleri, 3 boyutlu cisimlerin deformasyonu, iki boyutlu (dokuma) ve tek boyutlu (saç) gibi cisimlerin simulasyon ve animasyonu, kırılma mekaniği, akustik modelleme, akışkan ve dumanın modellemesi, sayısal doğrusal cebir, simulasyonların gerçek dünya ile bağlanması, bilgisayarda grafik gösterim, veri tabanlı yaklaşım, ve dinamik dışı uygulamalar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2004-2005 Hareketin Simulasyonu ve Animasyonu 3
Bahar 2003-2004 Hareketin Simulasyonu ve Animasyonu 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :