Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

EE 569 3 Boyutlu Görme 3 SU Kredi
Bu ders, bilgisayarla görme/görü alanındaki temel problemlerden biriyle yani iki boyutlu imgelerden üç boyuttaki yapıyı ve hareketi, doğrusal cebir ve matris teori teknikleri kullanarak hesaplamakla ilgilenmektedir. Ders, geometric görüntü oluşumu, kamera modelleri, imge özniteliklerinin çıkartılması ve zaman içinde takip edilmesi, kamera kalibrasyonu, stereo, epipolar geometri, 8-nokta algoritması, iki veya daha fazla imgeden üç boyutlu yapının hesaplanması, hareketin kestirilmesi gibi temel konuları içermektedir. Dersin amacı, EE, CS ve ME'deki lisansüstü öğrencilerinin sağlam bir teorik ve algoritmik alt yapıya kavuşmasını sağlamaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 3 Boyutlu Görme 3
Güz 2019-2020 3 Boyutlu Görme 3
Güz 2018-2019 3 Boyutlu Görme 3
Güz 2016-2017 3 Boyutlu Görme 3
Güz 2014-2015 3 Boyutlu Görme 3
Güz 2012-2013 3 Boyutlu Görme 3
Güz 2009-2010 3 Boyutlu Görme 3
Güz 2008-2009 3 Boyutlu Görme 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :