Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

EE 562 Sayısal Ses İşleme 3 SU Kredi
Sesin bölütsel belirtimi, ses yolu mekanizması, ses üretimi için sayısal modeller, sayısal dalga-biçimli ses modelleri, zaman-bölgeli analiz yöntemleri, türevsel, öngörülü, ve uyarlanır nicemleme, kısa-süreli spektrum analizi, sayısal öngörü analiz (LPC) yöntemleri, sıklık öngörüsü ve vokoder yöntemleri, analizden-sentezleme sistemleri, modern kodlama teknik ve standartları. Ses tanıma kavramları, dinamik zaman eşleştirme ve saklı Markov modelleri.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2008-2009 Sayısal Ses İşleme 3
Güz 2007-2008 Sayısal Ses İşleme 3
Güz 2006-2007 Sayısal Ses İşleme 3
Güz 2005-2006 Sayısal Ses İşleme 3
Güz 2004-2005 Sayısal Ses İşleme 3
Güz 2002-2003 Sayısal Ses İşleme 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :