Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

EE 544 Optik 3 SU Kredi
2-Boyutlu lineer sistemler, 2-D boyutlu Fourier dönüşümü, fiziksel optik ve ışığın saçılım teorisi; optik sistemlerin prensipleri, optik sinyal işleme; optik interferometre yöntemleri; optik sensörler, optik jiroskop ve fiber optik sensörlerde, donanım ve yazılım sinyal işleme yöntemleri; sayısal resim kayıt ve holografik kayıt yöntemleri, 3 boyutlu görüntüleme sistemleri.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Optik 3
Güz 2013-2014 Optik 3
Güz 2012-2013 Optik 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :