Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

EE 532 İleri Yarıiletken Elemanlar Kuramı 3 SU Kredi
Yarı-iletken ve katı hal fiziğinde seçilmiş güncel konular; hidrodinamik ve Monte Carlo modelleri ile ilgili kapsamlı benzeşimler. Güncel çift-kutuplu, ara- bağlantısı ve alan etkili elemanlar. Mikronaltı derin MOSFET teknolojileri, eleman modelleme yaklaşımları.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2007-2008 İleri Yarıiletken Elemanlar Kuramı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :