Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

EE 522 Mekatronik Sistem Tasarımı 3 SU Kredi
Mekanik ve elektronik sistemler ile kontrol aygıtlarından oluşan bileşenler bütününün çalışma, tümleşik tasarım ve karşılaştırmalı değerlendirilme ve özellikleri; laboratuvar deneyimi ile olguları pekiştirici çalışmalar. Laboratuvar dışındaki dersler deneylere ve dersin ana birimi olan bitirme projesine destek verici nitelikte olacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2003-2004 Mekatronik Sistem Tasarımı 3
Bahar 2000-2001 Mekatronik Sistem Tasarımı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :