Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

CULT 555 Kent Mekanları ve Kültürleri 3 SU Kredi
Dünya coğrafyasının farklı köşelerinde yer alan -Kahire'den New York'a, İstanbul'dan Singapur'a- büyük kentler arasındaki farkları, benzerliklikleri, ilişkileri nasıl anlayıp, yorumlayabiliriz? Bu derste büyük kentlerin içinde barındırdığı farklı yaşam biçimlerini, kültürel çelişkileri, sınıfsal gerilim ve yarılmaları ele alıp, çeşitli kavramların merceğinden görünenleri tartışacaklardır. Üstünde durulacak konulardan bazıları: koloni kentlerinin iktidar coğrafyaları, ulusal devletlerin modernizasyon projeleri, 'post-modern' tüketim sarayları ve açık hava müzeleri, 'küresel' kentlerde iş gücü piyasaları, 'yeni' göç akımları, zenginlik ve yoksulluk mekanları olacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Kent Mekanları ve Kültürleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :