Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

CS 560 Otomatik Yanlış Ayıklama 3 SU Kredi
Yanlış ayıklama, programlardaki hataların bulunmasını ve bu hataların düzeltilmesini içeren bir süreçtir. Bu süreçteki en masraflı adım hataların kök sebeplerinin bulunmasıdır. Yazılım geliştirenler, hatalı yürütmelerde çalıştırılan kaynak kod komutlarını baz alarak, hataların oluşmasına sebebiyet verebilecek potansiyel kök sebepleri hakkında hipotezler üretirler ve bu hipotezlerini tekrarlamalı bir süreç içinde gerçek kök sebepleri bulunana kadar revize eder ve sınarlar. Bu süreç genellikle yorucu ve zaman alan bir süreçtir. Literatürde yanlış ayıklama sürecine yardımcı olmak amacıyla birçok yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin başlıca amacı kök sebeplerin hızlı ve etkili bir şekilde bulunmasını sağlamaktır. Bu ders otomatik yanlış ayıklama yöntemlerini hem pratik uygulama hem de akademik araştırma yönünden işleyecek ve başlıca iki bölümden oluşacaktır. Birinci bölümün amacı hem yanlış ayıklama sürecini gelişigüzel bir süreçten sistematik bir sürece dönüştürmek hem de öğrencilerin literatürdeki çalışmaları okuyup yorumlayabilmeleri için gerekli olan alt yapıyı oluşturmaktır. Bu bölümde işlenecek başlıca konular şöyledir: Programlarda hatalar nasıl oluşur, problemlerin kataloglanması, hataların gözlenmesi, hataların tekrar oluşturulması, potansiyel kök sebepleri uzayının basitleştirilmesi, yürütmelerdeki anormalliklerin saptanması ve gerçek kök sebeplerinin bulunması. Dersin ikinci bölümünde ise literatürdeki önemli otomatik yanlış ayıklama yöntemleri dört başlık altında işlenecektir: statik program analizlerine dayanan, dinamik program analizlerine dayanan, model tabanlı ve deneylere dayanan yöntemler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Güz 2019-2020 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Bahar 2018-2019 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Bahar 2017-2018 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Güz 2016-2017 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Güz 2015-2016 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Bahar 2014-2015 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Güz 2013-2014 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Güz 2012-2013 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Güz 2011-2012 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Güz 2010-2011 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Güz 2009-2010 Otomatik Yanlış Ayıklama 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :