Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

CS 546 Derin Öğrenme ile Doğal Dil İşleme 3 SU Kredi
Bu ders yapay sinir ağı kullanan doğal dil işleme sistemlerinin teorisi, tasarımı ve uygulanmasını inceler. Konular kelime temsilleri, sinir ağı dil modellemeleri, CNN and RNNlerin metin işlemede kullanımı, seq2seq modelleme, dikkat mekanizmaları, transformer modelleri, recursive yapay sinir ağları, NLP için transfer öğrenmeyi içerir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Derin Öğrenme ile Doğal Dil İşleme 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :