Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

CS 533 Bilgisayar Ağları 3 SU Kredi
Yüksek kapasiteli yerel alan ve metropolitan alan ağları: Hızlı Ethernet, FDDI., DQDB. Genişbant-ISDN ve ATM'ye giriş; B-ISDN ATM protokol referans modeli. ATM anahtarlama:Anahtarlama teknikleri.Tek-seviyeli ,çok seviyeli anahtarlar.Anahtarlarda başarım iyileştirme yöntemleri.Trafik yönetimi:Farklı kaynak tipleri için trafik modelleme.Servis kalitesi. Trafik ve tıkanıklık kontrolü ve bantgenişliği yönetimi. ATM ağ yönetimi: İşletim ve yönetim teknikleri.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2002-2003 Bilgisayar Ağları 3
Bahar 2001-2002 Bilgisayar Ağları 3
Bahar 2000-2001 Bilgisayar Ağları 3

Onkosul: __
Yankosul: CS 533L
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :