Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

CS 510 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar 3 SU Kredi
Bu ders, yazılım ve analog olmayan devreler gibi dijital sistemlerin doğru olarak gerçekleştirildiğinin doğrulanması ve sınanması için kullanılan biçimsel tekniklere bir giriş niteliği taşımaktadır. Dersin ilk bölümünde, dijital sistemlerin sonlu durum makineleri ile sembolize edildiklerinde uygulanabilecek sınama metotları anlatılacaktır. Ayrıca kaynak kodunun bilindiği ve bilinmediği farklı durumlarda uygulanabilecek sınama metodlarına da değinilecektir. Dersin ikinci bölümünde ise, biçimsel bir doğrulama tekniği olan model kontrolü metodu islenecektir. Model kontrolü metodunun pratik problemleri ve bu problemlere çözüm olabilecek bazı teknikler de anlatılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar 3
Güz 2018-2019 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar 3
Güz 2016-2017 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar 3
Güz 2015-2016 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar 3
Güz 2013-2014 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar 3
Güz 2012-2013 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar 3
Bahar 2010-2011 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar 3
Bahar 2009-2010 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar 3
Güz 2009-2010 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar 3
Bahar 2008-2009 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar 3
Bahar 2007-2008 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar 3
Bahar 2006-2007 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar 3
Bahar 2005-2006 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar 3
Bahar 2004-2005 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :