Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

BIO 676 Bitki Sistemlerinde Metal Homeostazi 3 SU Kredi
Metal homeostazı bitkiler de dahil olmak üzere yaşamın tüm alemlerinde kritik bir rol oynamaktadır. Bu ders bitki sistemlerinde metallere genel bir bakış ve metal homeostazının moleküler ve hücresel mekanizmasına dair kavramlara bir giriş ile başlayacaktır. Dersin ilk kısmının bundan sonraki odak noktasını, bitkiler için esansiyel metalik besin maddelerinin fizyolojik ve biyokimyasal işlevleri ile bu besin maddelerinin eksikliklerine karşı bitkilerin yanıtları ve tolerans mekanizmaları oluşturacaktır. Dersin ikinci kısmında Al ve ağır metallerin (Cd, Fe, Mn, Cu, Ni vb.) toksisiteleri ele alınacak, ilgili tolerans ve detoksifikasyon mekanizmaları tartışılacaktır. Bitki sistemlerinde yarı metaller (metaloidler), metal homeostazını etkileyen çevresel parametreler, metal hipekakümülasyonu ve fitoremediasyon konularının da işleneceği dersin son bölümünde ise, ürün bitkilerinin mikroelementler (Zn, Fe, Se vb.) ile biyofortifikasyonu ve bitkilerde metal homeostazı ile insan beslenmesi arasındaki bağlantılar ele alınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Bitki Sistemlerinde Metal Homeostazi 3
Bahar 2017-2018 Bitki Sistemlerinde Metal Homeostazi 3
Bahar 2009-2010 Memeli ve Bitki Sistemlerinde Metal Homeostazı 3
Bahar 2006-2007 Memeli ve Bitki Sistemlerinde Metal Homeostazı 3
Bahar 2005-2006 Memeli ve Bitki Sistemlerinde Metal Homeostazı 3
Bahar 2004-2005 Memeli ve Bitki Sistemlerinde Metal Homeostazı 3
Bahar 2003-2004 Memeli ve Bitki Sistemlerinde Metal Homeostazı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :