Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

BIO 643 Olumsuz Toprak Koşullarına Bitki Adaptasyon Mekanizmaları 3 SU Kredi
Asidik, tuzlu, alkali ve su altındaki toprakların küresel dağılımı; olumsuz toprak koşulları altında bitki büyümesi ve verimi; asidik koşullara bitki reaksiyonu ve genotipsel farklılıklar; aluminyum toksisitesi ve aluminyum toleransı; alkalin topraklar; bitkilerin mineral besin eksikliğine (fosfor,demir, çinko vb.) karşı fizyolojik ve morfolojik adaptasyon mekanizmaları; tuz stresinin bitki büyümesine olumsuz etkileri; tuzlu topraklara adaptasyonda genotipsel farklılıklar; ağır metallerin bitkilerce alınımı ve taşınımı metal kontaminasyonu; fito-remidasyonu ve metal hiperakümülatörler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2001-2002 Olumsuz Toprak Koşullarına Bitki Adapt.Mekanizma. 3
Bahar 2000-2001 Olumsuz Toprak Koşullarına Bitki Adapt.Mekanizma. 3

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :