Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

BIO 642 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3 SU Kredi
Bu kurs iki seksiyona bölünmüstür. Birinci seksiyonda, bitki yapısal ve fonksiyonel genom organizasyonu ve genleri bulmak ve işaretlemek için çeşitli yöntemler gösterilecektir. Rekombinasyonun genetik ve moleküler mekanizması, çeşitli marker sistemleri, gen haritalama popülasyonları, gen dagılımı ve tipleri işlenecektir. İkinci seksiyonda, sitoplasmik kalıtım, gen suskunluğu ve epigenetik, biyokimyasal yolakların bölünmesi, mitokondiriyal gen ekspresyonu; virüs genom ekspresyonu; bitki model sistemleri ve önemi modern genomik aletleri ve sistem biyolojisi işlenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Güz 2014-2015 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Güz 2013-2014 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Güz 2012-2013 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Güz 2011-2012 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Güz 2010-2011 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Bahar 2009-2010 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Bahar 2008-2009 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Bahar 2007-2008 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Bahar 2006-2007 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Bahar 2005-2006 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Bahar 2004-2005 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :