Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

BIO 641 Biyolojide Sinyal İletimi 3 SU Kredi
Hücresel mekanizmaları etkileyen sinyal iletim yollarının moleküler analizi. Dersin başlıkları: büyüme hormonları, G- proteinleri, ikinci haberciler ve iyon kanalları. Bu konular ilgili makaleler kullanılarak işlenecektir..

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Biyolojide Sinyal İletimi 3
Güz 2007-2008 Biyolojide Sinyal İletimi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :