Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

BIO 631 Biyolojik Sistemlerin Dinamikleri 3 SU Kredi
Hücrelerin çevreleri ile olan etkileşimlerinin etkileşimlerinin mekanizmasını anlamak için verilen bir ileri yüksek lisans dersidir. Hücrelerin yüzeylerindeki reseptörler ligandları tarafından nasıl bağlanır, hücre içinde sitoplasmik sinyaller nasıl iletilir, yeni gen transkripsiyonu nasıl başlar, organ spesifik spesifik gen transkripsiyonu nasıl belirlenir, ve ve hücre olumunun moleküler mekanizmaları mekanizmaları irdelenecektir. Bu ders, gelişim, hastalık ve stres durumlarında rol oynayan sinyal iletilerinin moleküler mekanizmaları hakkında detaylı bilgiler öğretmek için hazırlanmıştır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2006-2007 Biyolojik Sistemlerin Dinamikleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :