Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

BIO 606 İleri İmmunoloji 3 SU Kredi
Bağışılık sisteminin yabancı molekülleri tanıyabilmesi için gerekli olan genetik rekombinasyonların analizi. VDJ rekombinasyonu, imunoglobulin tip değişmesi ve somatik hipermutasyon moleküler olaylarını moleküler düzeyde incelenecek, detaylı bir şekilde tartışılacak. Ögrenciler hücresel ve gelişimsel moleküler reaksiyonların mekanizmalarına anlayacaklar. Memeli bağışıklık sistemi, bitkilerin bağışılık sistemi ve yüksek okaryotelarda koku alma sistemlerinin arasındaki benzerlikler ve farklılıklar tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 İleri İmmunoloji 3
Güz 2010-2011 İleri İmmunoloji 3
Güz 2008-2009 İleri İmmunoloji 3
Bahar 2006-2007 İleri İmmunoloji 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :