Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

BIO 570 Kromozom Biyolojisi 3 SU Kredi
Bu ders kromozom yapı, fonksiyon ve davranışı arasındaki incelenmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda; kromozomların temel özellikleri, özel yapılı kromozomlar (politen ve lamba fırçası tipi kromozomlar), kromatin ve kromozom ince yapısı, bakteriyel ve ökaryotik organizmalara ait kromozomlar, sentromer, telomerlerin dinamik davranışları, genom organizasyonu ve fonksiyonu, mitoz ve mayoz bölünmedeki segregasyonun kontrolu, kromozom anormallikleri, transpozonlar, kromozom saflaştırılması, kromozom bantlama teknikleri, in situ hibritleme analizi, poliploidi, anöploidi, haploidi konuları incelenecektir. Ayrıca moleküler-sitogenetik laboratuarının temel gereksinimleri, değişik tipteki mikroskoplar, değişik tipteki kromozom data ve resimlerinin analiz edilmesi bu ders kapsamı içinde yer almaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Kromozom Biyolojisi 3
Bahar 2013-2014 Kromozom Biyolojisi 3
Bahar 2012-2013 Kromozom Biyolojisi 3
Bahar 2011-2012 Kromozom Biyolojisi 3
Bahar 2010-2011 Kromozom Biyolojisi 3
Bahar 2009-2010 Kromozom Biyolojisi 3
Güz 2008-2009 Kromozom Biyolojisi 3
Güz 2005-2006 Kromozom Biyolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :