Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

BIO 550 İşlevsel Genomik ve Proteomik 3 SU Kredi
Genlerin nerede ve ne zaman aktif olduklarının incelenmesi, kodladıkları proteinlerin özelliklerinin tanımlanması ve belirlenmesi, proteinlerin biribirleriyle olan etkileşimleri ve bu etkileşimlerin normal işlev hastalıklardaki rolü.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2011-2012 İşlevsel Genomik ve Proteomik 3
Güz 2010-2011 İşlevsel Genomik ve Proteomik 3
Güz 2003-2004 İşlevsel Genomik ve Proteomik 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :