Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

BIO 545 Bitki Büyüme ve Gelişmesi 3 SU Kredi
Bu derste bitki büyümesi ve gelişmesi hücre ve organizma düzeyinde incelenecektir. Bitki hücreleri ve hücre farklılaşması; oksinler, sitokininler, gibberellinler, absisik asit ve etilen gibi bitki hormonlarının biyosentezi ve etki mekanizmaları; hormon sinyalinin alınması ve iletilmesi; sekonder haberciler; organ oluşumu; embriyo oluşumu; tohum oluşumu, dinlenmesi ve çimlenmesi; çiçek gelişmesi; potomorfogenesis gibi konular ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2009-2010 Bitki Büyüme ve Gelişmesi 3
Güz 2006-2007 Bitki Büyüme ve Gelişmesi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :